รับดูแล แก้ไขปัญหา WordPress

ระบบ WordPress มีคนใช้ทั่วโลกมากมาย แต่สิ่งที่ตามมาก็คือ แฮกเกอร์ ผู้เจาะระบบต่างๆ เขาก็รู้และเข้ามาหาช่องโหว่ เพื่อโจมตีเว็บไซต์ทั่วโลก เช่นกัน เพราะฉะนั้น ทางเรา สามารถช่วยดูแล และคอยตรวจสอบ และหาทางแก้ไข การบุกรุก การโจมตี ของผู้ไว้หวังดีได้ และยังรวมไปถึง ดูแลด้านอื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับเว็บไซต์ เช่นช่วยเขียน ให้คำแนะนำ เรื่อง seo one page เพื่อให้เว็บของเรา เขียนได้ถูกต้องตามความต้องการของเว็บ google ได้ จะช่วย ในการทำให้เว็บ google เก็บข้อมูลของเรา และเว็บเรา ตรงตามการค้นหาของลูกค้ามากขึ้น

199 / เดือน

                  Basic Plan

Basic Plan

สำหรับเว็บไซต์ทั่วไป ที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวหน้าเว็บบ่อย

+ เพิ่มหน้าเว็บ 1 หน้า/เดือน

+ อัพเดทแก้ไขข้อมูลหน้าเว็บไซต์ให้ 2 ครั้ง/เดือน

+ ดูแลคอย update plug in ให้ใช้งานกับ wordpress ได้ ในกรณีมีการอัพเดท

+กู้คืนกรณีเว็บล่ม

+คอยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเว็บไซต์ให้

+สำรองข้อมูล และ source code 2 ครั้ง/เดือน

+ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์ฟรี!

299 / เดือน
Pro Plan

Pro Plan

สำหรับเว็บไซต์ที่มีการเคลื่อนไหวของข้อมูลบ่อย

+ เพิ่มหน้าเว็บ 3 หน้า/เดือน

+ อัพเดทแก้ไขข้อมูลหน้าเว็บไซต์ให้ 10 ครั้ง/เดือน

+ ดูแลคอย update plug in ให้ใช้งานกับ wordpress ได้ ในกรณีมีการอัพเดท

+กู้คืนกรณีเว็บล่ม

+คอยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเว็บไซต์ให้

+สำรองข้อมูล และ source code 4 ครั้ง/เดือน

+ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์ฟรี!

499 / เดือน
Expert Plan

Expert Plan

เว็บไซต์ที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ต้องการข้อมูลล่าสุดในทุกๆวัน

+ เพิ่มหน้าเว็บ 10 หน้า/เดือน

+ อัพเดทแก้ไขข้อมูลหน้าเว็บไซต์ให้ 30 ครั้ง/เดือน

+ ดูแลคอย update plug in ให้ใช้งานกับ wordpress ได้ ในกรณีมีการอัพเดท

+กู้คืนกรณีเว็บล่ม

+คอยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเว็บไซต์ให้

+สำรองข้อมูล และ source code 30 ครั้ง/เดือน

+ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์ฟรี!

1,990 / ปี

                  Basic Plan

Basic Plan

สำหรับเว็บไซต์ทั่วไป ที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวหน้าเว็บบ่อย

+ เพิ่มหน้าเว็บ 1 หน้า/เดือน

+ อัพเดทแก้ไขข้อมูลหน้าเว็บไซต์ให้ 2 ครั้ง/เดือน

+ ดูแลคอย update plug in ให้ใช้งานกับ wordpress ได้ ในกรณีมีการอัพเดท

+กู้คืนกรณีเว็บล่ม

+คอยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเว็บไซต์ให้

+สำรองข้อมูล และ source code 2 ครั้ง/เดือน

+ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์ฟรี!

2,990 / ปี
Pro Plan

Pro Plan

สำหรับเว็บไซต์ที่มีการเคลื่อนไหวของข้อมูลบ่อย

+ เพิ่มหน้าเว็บ 3 หน้า/เดือน

+ อัพเดทแก้ไขข้อมูลหน้าเว็บไซต์ให้ 10 ครั้ง/เดือน

+ ดูแลคอย update plug in ให้ใช้งานกับ wordpress ได้ ในกรณีมีการอัพเดท

+กู้คืนกรณีเว็บล่ม

+คอยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเว็บไซต์ให้

+สำรองข้อมูล และ source code 4 ครั้ง/เดือน

+ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์ฟรี!

4,990 / ปี
Expert Plan

Expert Plan

เว็บไซต์ที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ต้องการข้อมูลล่าสุดในทุกๆวัน

+ เพิ่มหน้าเว็บ 10 หน้า/เดือน

+ อัพเดทแก้ไขข้อมูลหน้าเว็บไซต์ให้ 30 ครั้ง/เดือน

+ ดูแลคอย update plug in ให้ใช้งานกับ wordpress ได้ ในกรณีมีการอัพเดท

+กู้คืนกรณีเว็บล่ม

+คอยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเว็บไซต์ให้

+สำรองข้อมูล และ source code 30 ครั้ง/เดือน

+ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์ฟรี!

ดูแลเว็บไซต์แบบ Custom Plan ลูกค้าเลือกเอง จ้างดูแลเป็นรายครั้ง

แก้ไข และอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์

กรณีจะจ้างให้เราเข้าไปแก้ไขข้อมูลเป็นรายครั้ง

50 บาท / ครั้ง

ติดต่อเรา

เพิ่มหน้าข้อมูลเว็บไซต์

เฉพาะลูกค้าเก่าที่ต้องการเพิ่มหน้าของเว็บไซต์

หน้าละ 300 บาท

ติดต่อเรา

สำรองข้อมูลและ source code

และเอาข้อมูลสำรองมากู้คืน ในกรณีเว็บล่ม

100 บาท / ครั้ง

ติดต่อเรา

แก้ไขปัญหาเว็บไซต์ WordPress

ถ้ามีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ด้วย wordpress ติดต่อเราได้ ถ้าแก้ไขไม่ได้ ไม่คิดเงิน

ราคาเริ่มต้นที่ 590 บาท

ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของปัญหานั้นๆ
ติดต่อเรา